Fremtidens butikk

I 2015 åpnet REMA 1000 Norges mest fremtidsrettede dagligvarebutikk – REMA 1000 Røyslimoen og siden da har vi bygget mange flere over hele landet

Vår nye fremtidsbutikk sikter mot å redusere energiforbruket med 30-50 %. Dette gjør at miljøbelastningen og driftskostnadene reduseres, og salgsarealet optimaliseres, som igjen gir lavere klimabelastning og kostnader.

REMA 1000 har samarbeidet med det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta, for å utvikle fremtidens dagligvarebutikk. Sammen har vi klart å skape et kvalitetsbygg som utnytter all vår kunnskap om effektiv butikkdrift. Vår nye standardbutikk er miljøvennlig, effektiv, flott å se på og trivelig å handle i. Samtidig bidrar den til økt trivsel og bedre arbeidsmiljø gjennom fin sosial sone for medarbeidere, effektivt butikkoppsett og gode lys- og luftforhold.

God balanse

God balanse

Snøhetta og REMA 1000 har vært opptatt av å skape en god balanse mellom sosiale, økonomiske, estetiske, praktiske og bærekraftige forhold, og samtidig skape en enkel, men sterk arkitektur.

Ansvar

Ansvar

REMA 1000-butikker bygges med strengt fokus på det vi kaller ansvar. Dette betyr at klima, matsvinn og bærekraftighet alltid ligger til grunn i butikkene våre

Det betyr også at vi alltid prøver å forbedre oss, og at vi skal være best i markedet på innovasjon og ny teknologi. Eksemplene nedenfor viser hvordan vi løser dette i praksis når vi bygger en ny REMA 1000-butikk.

Takbelegg som renser luften

Taket kles med et takbelegg som heter Noxite, som i tillegg til å være taktekking, fjerner helseskadelige NOx-gasser i luften.

Steinullfylte ytterveggselementer

Ved å benytte steinullfylte sandwichelementer bidrar vi til å spare energi og til redusert materialbruk. Steinull lages av stein, og er svært energieffektivt, miljøvennlig og resirkulerbart. Energien som forbrukes i produksjonen spares inn mer enn hundre ganger i løpet av produktets levetid.

Beskyttelse mot kulde, varme, brann og lyd

Ved å benytte steinullfylte sandwichelementer bidrar vi til å spare energi, og til å redusere materialbruk. Steinull lages av stein, og er svært energieffektivt, miljøvennlig og resirkulerbart. Energien som forbrukes i produksjonen spares inn mer enn hundre ganger i løpet av produktets levetid.

Bedre lys og mindre strøm

I alle nyetablerte butikker skal LED, det miljøeffektive alternativet, benyttes både utendørs og på bakrom, i tillegg til i selve butikklokalet. LED-lys har et beregnet forbruk på ca. 8,5 watt per kvadratmeter mot ca. 20 watt per kvadratmeter på tradisjonelle løsninger. Dette fører til minimum 40 % lavere strømforbruk.

Lavere takhøyde

Redusert byggehøyde med en takhøyde på kun 4,8 meter vil gi opptil 20 % lavere driftskostnader for oppvarming og nedkjøling av lokalet, da man får 1000 kubikkmeter mindre luftvolum.

Sentralt i utviklingen av ny fremtidsbutikk har vært å minimere og redusere bruk av materialer, dette for å minimere miljøpåvirkningen og redusere CO2-fotavtrykket.

Varmegjenvinning

Gjenvunnet varme fra kuldeanlegg er tilstrekkelig til å varme opp butikken stort sett i hele året. Spillvarme fra kjøl- og fryseanleggene gjenvinnes og benyttes som varmekilde i ventilasjonssystemet.

Naturlige kjøl og frysevæsker

For at kjøle- og frysediskene skal være kalde og sørge for at varene holder riktig temperatur benytter vi kun naturlige og miljøvennlige væsker i disse, uten freon. I kjølediskene bruker vi CO2 (R744) og på frysediskene bruker vi Propan (R290).

Moderne energistyring

Butikkene utstyres med sentral driftsovervåking (SD-anlegg) som gir oversikt og kontroll på energiforbruket. Dette gir oss mulighet til å forbedre og optimalisere driften av butikkene.

Kildesortering

Butikken kildesorterer alt avfall. Butikkene utstyres med pappkomprimator som resulterer i redusert CO2-utslipp, da hentefrekvensen reduseres kraftig.

Effektiv varelevering

Lasterampe på 1,2 meter sørger for rask og effektiv varelevering og varehåndtering, som igjen bidrar til redusert energitap.

REMA 1000 Kroppanmarka var den første butikken som ble bygget med disse elementene og den satte den nye miljøstandarden for dagligvare.