Fremtidens butikk

I 2015 åpnet REMA 1000 Norges mest fremtidsrettede dagligvarebutikk – REMA 1000 Røyslimoen, og siden da har vi bygget mange flere over hele landet.

Vår nye fremtidsbutikk sikter mot å redusere energiforbruket med 30-50 %. Dette gjør at miljøbelastningen og driftskostnadene reduseres, og salgsarealet optimaliseres, som igjen gir lavere klimabelastning og kostnader.

REMA 1000 har samarbeidet med det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta, for å utvikle fremtidens dagligvarebutikk. Sammen har vi klart å skape et kvalitetsbygg som utnytter all vår kunnskap om effektiv butikkdrift. Vår nye standardbutikk er miljøvennlig, effektiv, flott å se på og trivelig å handle i. Samtidig bidrar den til økt trivsel og bedre arbeidsmiljø gjennom fin sosial sone for medarbeidere, effektivt butikkoppsett og gode lys- og luftforhold.

God balanse

God balanse

Snøhetta og REMA 1000 har vært opptatt av å skape en god balanse mellom sosiale, økonomiske, estetiske, praktiske og bærekraftige forhold, og samtidig skape en enkel, men sterk arkitektur.

Ansvar

Ansvar

REMA 1000-butikker bygges med strengt fokus på det vi kaller ansvar. Dette betyr at klima, matsvinn og bærekraftighet alltid ligger til grunn i butikkene våre.

Det betyr også at vi alltid søker å forbedre oss, og at vi skal være best i markedet på innovasjon og ny teknologi. Eksemplene nedenfor viser hvordan vi løser dette i praksis når vi bygger en ny REMA 1000-butikk.

Takbelegg som renser luften

Taket kles med et takbelegg som heter Noxite, som i tillegg til å være taktekking, fjerner helseskadelige NOx-gasser i luften.

Beskyttelse mot kulde, varme, brann og lyd

Ved å benytte steinullfylte sandwichelementer bidrar vi til å spare energi, og til å redusere materialbruk. Steinull lages av stein, og er svært energieffektivt, miljøvennlig og resirkulerbart. Energien som forbrukes i produksjonen spares inn mer enn hundre ganger i løpet av produktets levetid.

Bedre lys og mindre strøm

I alle nyetablerte butikker skal LED, det miljøeffektive alternativet, benyttes både utendørs og på bakrom, i tillegg til i selve butikklokalet. LED-lys har et beregnet forbruk på ca. 8,5 watt per kvadratmeter mot ca. 20 watt per kvadratmeter på tradisjonelle løsninger. Dette fører til minimum 40 % lavere strømforbruk.

Lavere takhøyde

Redusert byggehøyde med en takhøyde på kun 4,8 meter vil gi opptil 20 % lavere driftskostnader for oppvarming og nedkjøling av lokalet, da man får 1000 kubikkmeter mindre luftvolum.

Sentralt i utviklingen av ny fremtidsbutikk har vært å minimere og redusere bruk av materialer, dette for å minimere miljøpåvirkningen og redusere CO2-fotavtrykket.

Varmegjenvinning

Gjenvunnet varme fra kuldeanlegg er tilstrekkelig til å varme opp butikken stort sett hele året. Spillvarme fra kjøl- og fryseanleggene gjenvinnes og benyttes som varmekilde i ventilasjonssystemet.

Naturlige kjøle- og frysevæsker

For at kjøle- og frysediskene skal være kalde og sørge for at varene holder riktig temperatur benytter vi kun naturlige og miljøvennlige væsker i disse, uten freon. I kjølediskene bruker vi CO2 (R744) og på frysediskene bruker vi propan (R290).

Moderne energistyring

Butikkene utstyres med sentral driftsovervåking (SD-anlegg) som gir oversikt og kontroll på energiforbruket. Dette gir oss mulighet til å forbedre og optimalisere driften av butikkene.

Kildesortering

Butikken kildesorterer alt avfall. Butikkene utstyres med pappkomprimator som resulterer i redusert CO2-utslipp, da hentefrekvensen reduseres kraftig.

Effektiv varelevering

Lasterampe på 1,2 meter sørger for rask og effektiv varelevering og varehåndtering, som igjen bidrar til redusert energitap.