REMA 1000 Korskirkekvartalet

Bybutikk

REMA 1000 Korskirkekvartalet er en helt unik butikk etablert i den gamle bankbygningen i Korskirkekvartalet i Bergen Sentrum.

I slike prosjekter går vi inn i eksisterende bygningsmasse, som i mange tilfeller er verneverdig, og jobber sammen med byantikvar, gårdeier og lokale myndigheter for å finne løsninger som ivaretar alles interesse på best mulig måte. Resultatet blir flotte, unike butikker i bykjerner og tettsteder, hvor bygningsmassen og detaljer bevares.